Menu

Jones, Thomas O

Thomas was born in 1888 in Toxteth, Liverpool, to Welsh parents namely Richard Jones from Dwyran, Anglesey and Jane from Caernarfon and he had six siblings. Like many other families from Wales the Jones family would have settled in Liverpool for Thomas’s father to find work as a joiner. His skills would have been in great demand at a time when the city and port of Liverpool were very active.  In 1891 the family lived in the Everton area but by 1901 they had moved to live in the Bootle area. In 1912 Thomas married Ethel Atkinson, a butcher’s daughter from Garston and they lived at Knotty Ash, Liverpool. Thomas’s war record card at the Flinthsire Record Office recorded the family address in 1917 as White Cottage, Cilcain, a name the house still bears today. The card was signed by WH Foulkes Williams.

Having joined the 1st battalion Welsh Guards he was deployed on the western front and as an infantry soldier with the 1st battalion he would have been engaged in trench warfare. On 1st December, 1917, the battalion was supported by one of the first uses of tanks as part of the attacking force against German defensive positions at a ridge near Gonnelieu, the Somme. During the attack two thirds of the Guards were brought down by machine gun fire and Thomas was a casualty that day. Thomas’ body has never been found but his memory is commemorated at the Cambrai Memorial, Louverval, panel 3. The memorial commemorates more than 7,000 servicemen of the United Kingdom and South Africa who died in the Battle of Cambrai in November and December 1917 and whose graves are not known.

Ganwyd Thomas yn 1888 yn Toxteth, Lerpwl, i rieni Cymreig sef Richard Jones o Ddwyran, Ynys Môn a Jane o Gaernarfon. Roedd gan Thomas chwech o brodyr a chwiorydd. Yn gyffredin â nifer o deuluoedd Cymreig eraill, basai’r teulu Jones wedi eu cartrefi yn Lerpwl er mwyn i’r tad gael gwaith fel pensaer. Ar yr adeg honno basai’r galw am ddynion gan sgilau yn fawr pan oedd y ddinas a’r porthladd mor brysur. Yn 1891 yn ardal Everton roedd y teulu yn byw ond erbyn 1901 roedden nhw wedi symud i ardal Bootle. Yn 1912 roedd Thomas yn byw yn Knotty Ash ar ôl iddo briodi Ethel Atkinson, merch cigydd o Garston. Yn ôl cerdyn cofrestri yn swyddfa archif Sir Y Fflint yn 1917 roedd y teulu yn byw yn y tŷ White Cottage, Cilcain, enw mae’n dal yn dwyn heddiw.

ar ôl iddo fo ymuno â Bataliwn 1af y Gwarchodloedd Cymreig. Mi aeth o i’r ffosydd ar y ffrynt y gorllewin fel milwr troed a buasai yn rhan y Bataliwn ag oedd yn wynebu ffosydd Yr Almaen ar y grib ger Gonnelieu. Ar y pryd honno roedd tanciau frwydr yn eu defnyddio efo’r milwyr am un o’r troeon cyntaf yn y rhyfel. Yn ystod yr ymosodiad gaeth dwy ran o dair o Warchodloedd Cymrieg eu lladd neu anafu gan peiriant tân gynnau ac mae’n debyg mai Thomas oedd un ohonyn. Ni chanfuwyd corff Thomas ond mae ei gof yn cael ei goffáu yn y Cofeb Cambrai, Louverval, panel 3. Mae’r cofeb yn coffâu tua 7,000 milwr o’r Deyrnas Unedig a De Affrica a fu farw ym Mrwydr Cambrai ym mis Tachwedd a Rhagfyr, 1917, ac nid yw eu beddau yn hysbys.


Back to top