Evans, John

Name of Researcher / Enw’r ymchwylydd: Eifion & Viv Williams

Name of Memorial / Enw’r gofeb: Mold

Name / Enw: Evans, John

Regiment/Catrawd: South Wales Borderers

Service Rank and Number / Rheng gwasanaeth a rhif: Private 3/28401

Military Cemetery/Memorial / Fynwent milwrol: Amara War Cemetery

Ref No Grave or Memorial / Rhif cyfeirnod bedd: XX VI C 7

Country of Cemetery or Memorial / Gwlad y fynwent neu gofeb: Iraq

Medals Awarded / Medalau a ddyfarnwyd: Victory and British War Medals

Date of Death: 11th February 1917

Date and Circumstances of Death / Dyddiad ac amgylchiadau marwolaeth:

Died 11th February 1917 aged 19 in Mesopotamia (Iraq)

1, Henffordd Milford St. Mother Anne Evans

31_John_Evans_01

County Herald 2nd March 1917