Menu

Jones, Thomas O

Thomas was born in 1888 in Toxteth, Liverpool, to Welsh parents namely Richard Jones from Dwyran, Anglesey and Jane from Caernarfon and he had six siblings. Like many other families from Wales the Jones family would have settled in Liverpool for Thomas’s father to find work as a joiner. His skills would have been in great demand at a time when the city and port of Liverpool were very active.  In 1891 the family lived in the Everton area but by 1901 they had moved to live in the Bootle area. In 1912 Thomas married Ethel Atkinson, a butcher’s daughter from Garston and they lived at Knotty Ash, Liverpool. Thomas’s war record card at the Flinthsire Record Office recorded the family address in 1917 as White Cottage, Cilcain, a name the house still bears today. The card was signed by WH Foulkes Williams.

Ganwyd Thomas yn 1888 yn Toxteth, Lerpwl, i rieni Cymreig sef Richard Jones o Ddwyran, Ynys Môn a Jane o Gaernarfon. Roedd gan Thomas chwech o brodyr a chwiorydd. Yn gyffredin â nifer o deuluoedd Cymreig eraill, basai’r teulu Jones wedi eu cartrefi yn Lerpwl er mwyn i’r tad gael gwaith fel pensaer. Ar yr adeg honno basai’r galw am ddynion gan sgilau yn fawr pan oedd y ddinas a’r porthladd mor brysur. Yn 1891 yn ardal Everton roedd y teulu yn byw ond erbyn 1901 roedden nhw wedi symud i ardal Bootle. Yn 1912 roedd Thomas yn byw yn Knotty Ash ar ôl iddo briodi Ethel Atkinson, merch cigydd o Garston. Yn ôl cerdyn cofrestri yn swyddfa archif Sir Y Fflint yn 1917 roedd y teulu yn byw yn y tŷ White Cottage, Cilcain, enw mae’n dal yn dwyn heddiw.


Learn more about the other soldiers on the Cilcain Memorial

Back to top