Jones, Moses

Name of Researcher / Enw’r ymchwylydd: Keith Redfern Humphreys

Name of Memorial / Enw’r gofeb: Cilcain

Name / Enw: Jones, Moses

Regiment/Catrawd: Training Reserve 59th Battalion

Service Rank and Number / Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat/private 4/8959

Military Cemetery/Memorial / Fynwent milwrol: Bodelwyddan (St. Margaret), Cymru / Wales

Ref No Grave or Memorial / Rhif cyfeirnod bedd: E. 1.

Country of Cemetery or Memorial / Gwlad y fynwent neu gofeb: Wales

Date of Death: 13th March 1917

Date and Circumstances of Death / Dyddiad ac amgylchiadau marwolaeth:

Moses died of pneumonia on 13th March, 1917, aged 18 years while training at Bodelwyddan Army Camp, north Wales. His military grave and head stone can be seen at Bodelwyddan Church cemetery (Grave E 1). There is no military record of Moses at the Flintshire Records Office.

Bu farw Moses 3eg Mawrth, 1917, pan oedd yn 18 oed tra oedd yn cael hyfforddiant milwrol ym Modelwyddan. Dydy amgylchiadau ei farwolaeth ddim yn hysbys ar hyn o bryd ond gall ei garreg fedd milwrol a phen i’w gweld ym mynwent Eglwys Bodelwyddan (Bedd E1). Nid oes cofnod milwrol Moses yn y Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint.

Moses was born in 1899 in Llanarmon yn Iâl, near Mold and the 1901 census records that the Welsh speaking family were farmers living at Fron Deg, Llanarmon yn Iâl. Moses was the youngster in the family and he had four sisters Maggie, Sophia, Amelia and Hannah and brothers Thomas and Ellis. Moses’s father Edward was born in Llanferres and his mother was born in Llanarmon yn Iâl.

By the time of the 1911 census it seems that Moses and his older brother Thomas had left the family home and were working at Cefn Uchaf farm, Cilcain, although Moses is also recorded as attending school. It would not have been unusual at this time for the boys to be working and living on a nearby farm – Cilcain being about five miles from Llanarmon yn Iâl. The farm owners were listed as Ernest and Catherine Adams, Welsh speakers and both were born in Cilcain.

Moses joined the Army as a volunteer aged 18 ½ on 17th February, 1917 at the Wrexham recruiting office and sadly died a month later. The Register of Soldiers’ effects on www.ancestry.co.uk in which the army calculated what monies were owed to a deceased soldier’s family includes an entry for Moses Jones. It tells us that he died of pneumonia whilst in training at Kinmel Camp. It lists family members who shared his money. They were brothers Thomas, Ellis, Edward and John and sisters Maggie, Sophia, Kate and Amelia. Two half sisters Mary and Jane were included . They all had the grand sum of 4 shillings and 5 pence each.

Ganwyd Moses yn 1899 yn Llanarmon yn Iâl ger ger Yr Wyddgrug. Mae’r cyfrifiad 1901 yn cofnodi bod teulu Moses yn siaradwyr Cymraeg ac yn ffermwyr ag oedd yn byw yn Fron Deg, Llanarmon yn Iâl. Plentyn ieuengaf oedd Moses gan pedair chwaer sef Maggie, Sophia, Amelia a Hannah a brodyr Thomas ac Ellis. Cafodd Edward tad Moses ei eni yn Llanferres ac ei fam Barbara yn Llanarmon yn Iâl.

Erbyn cyfrifiad 1911 mae’n ymddangos bod Moses ac ei frawd Edward wedi gadael yr aelwyd ac oedd yn gweithio ar y fferm yng Nghefn Uchfa, Cilcain, er bod Moses yn cael ei gofnodi fel mynychu’r ysgol hefyd. Ni fyddai wedi bod yn anarferol ar y pryd ar gyfer y bechgyn fod yn gweithio ar fferm gyfagos gan Cilcain fod tua phum milltir o Lanarmon yn Iâl. Mae perchnogion y fferm yn eu rhestru fel Ernest a Catherine Adams, siaradwyr Cymraeg ac mae’r ddau wedi cael eu geni yng Nghilcain.

Ymunodd Moses â’r Fyddin fel gwirfoddolwr 18 ½ oed ar 17eg Chwefror, 1917 yn y swyddfa recriwtio Wrecsam ac yn anffodus bu farw tua mis yn ddiweddarach.

Moses’s grave at Bodelwyddan Church
Bedd Moses yn eglwys Bodelwyddan