Menu

Jones, Emyr G

Emyr was born in Llanasa, Flintshire, in 1897 but by 1911 he lived with his father Thomas Griffith Jones and his step mother Elizabeth Ellen Jones in the Post Office Shop in Cilcain – the house now called Dolwar. His father was a grocer and Elizabeth Ellen was the post mistress. He would have attended the village school and given the importance of the post office and shop in the life of the community he, and his family, would have been well known and respected in the village.

Ganwyd Emyr yn Llanasa, Sir y Fflint, yn 1897, ond erbyn 1911 roedd yn byw efo ei dad Thomas Griffith Jones a’i fam cam Elizabeth Ellen Jones yn y Siop a Swyddfa’r Post yng Nghilcain – y tŷ a elwir y dyddia hyn Dolwar. Roedd ei dad yn groser ac roedd Elizabeth Ellen y swydd feistres. Byddai wedi mynychu ysgol y pentref ac o ystyried pwysigrwydd y swyddfa bost a’r siop ym mywyd y cymdeithas byddai ef a’i deulu wedi bod yn adnabyddus ac yn uchel oedd eu parch yn y pentref.


Learn more about the other soldiers on the Cilcain Memorial

Back to top