Pierce, Ewan

Name of Researcher / Enw’r ymchwylydd: PAUL CUMBERLIDGE

Name of Memorial / Enw’r gofeb: Brynford

Name / Enw: Pierce, Ewan

Regiment/Catrawd: Royal Welsh Fusilliers

Service Rank and Number / Rheng gwasanaeth a rhif: Private 20766

Military Cemetery/Memorial / Fynwent milwrol: Brynford

Ref No Grave or Memorial / Rhif cyfeirnod bedd: Brynford

Country of Cemetery or Memorial / Gwlad y fynwent neu gofeb: United Kingdom

Medals Awarded / Medalau a ddyfarnwyd: 1914/15 Star, British War and Victory Medal

Date of Death: 1st March 1925

Date and Circumstances of Death / Dyddiad ac amgylchiadau marwolaeth:

According to Death index, died Holywell, March 1925, aged 33 years